KSIĘGI WIECZYSTE

Kancelaria korzysta z elektronicznego dostępu do aplikacji "PODSYSTEMU DOSTĘPU DO CENTRALNEJ BAZY DANYCH KSIĄG WIECZYSTYCH" umożliwiającej odszukanie nieruchomości na terenie całej Polski.