KATASTER

Kancelaria korzysta z elektronicznego dostepu do Katastru Miejskiego Wrocławia oraz ewidencji gruntów i budynków za pośrednictwem portalu internetowego WebEWID .