PESEL

Kancelaria korzysta z możliwości kierowania wystąpień o udostępnienie danych ze zbioru PESEL drogą elektroniczną.