Komornik Wrocław Centrum - OGNIVO

Kancelaria korzysta z elektronicznego dostępu do systemu OGNIVO.

Dostęp do systemu OGNIVO umożliwia elektroniczną wymianę informacji pomiędzy komornikiem sądowym a bankami, dotyczącą poszukiwania rachunków bankowych dłużników.

Lista banków, które uczestniczą w zakresie elektronicznych zapytań o rachunki bankowe dłużników obejmuje 28 banków komercyjnych oraz 173 banki spółdzielcze z całej Polski.